8. Tarot a Ja + iné metódy veštenia…

Tarot a Ja

angel131ANGIE o TAROTE 🙂

Niečo o tarote

Viscontisforzatarot[1]Tarot

Tarot je sada 78 kariet spolu s odvodeným systémom výkladu a postupov, ktoré sa používajú na štúdium ezoteriky, meditáciu alebo veštenie. Tarot je blízkym príbuzným sady hracích kariet zvaných tarokové karty, ktoré sa dodnes používajú na hru taroky.

Pôvodná sada hracích kariet vznikla začiatkom 14. storočia pravdepodobne v severotalianskych mestských štátoch. Je zaujímavé, že až do roku 1781 neexistuje žiadna písomná zmienka o použití tarokových (tarotových) kariet pri veštení, aj keď boli publikované mnohé práce popisujúce ale aj odsudzujúce používanie iných kariet pri predpovedaní budúcnosti.

Názov tarot (tiež taraux alebo tarocchi) sa objavuje v roku 1505 paralelne vo Francúzsku a v Taliansku. Už predtým však boli známe kartové sady pod názvom trionfi či triumphi (tromfy).

Najstaršími dochovanými tarotovými kartami sú tri sady zo začiatku 15. storočia, všetky vyhotovené pre milánsku vládnucu rodinu Visconti. Má sa za to, že najstaršia sada vznikla ako svadobný dar pri príležitosti spojenia rodín Visconti a Sforza, od čoho dostala aj meno – Visconti-Sforza. Autorstvo sa pripisuje Bonifaciovi Bembovi alebo iným umelcom ferrarskej školy.

Sady s jednoduchšou kresbou sa dochovali z rozličných období z mnohých miest vo Francúzsku. Pôvodné kresby azda pochádzali zo začiatku 16. storočia, aj keď samotné karty boli vytlačené v 17. storočí. Najznámejšou z týchto sád je marseilleský tarot.

V roku 1781 boli publikované dve eseje vo francúzštine, v ktorých sa po prvýkrat popisuje tarot ako okultná schránka ezoterického učenia.

Louis-Raphaël-Lucrèce de Mellet: Výskumy o tarote (Recherches sur les Tarots)

Štruktúra tarotu [upraviť]

Úplná sada 78 tarotových kariet sa tradične rozdeľuje na dve skupiny zvané Veľké arkána a Malé arkána. Slovo arkána pochádza z latinského arcanum (možné číslo arcana) – to čo je ukryté v truhlici (lat. arca). Niektoré sady obsahujú odlišný počet kariet, podľa zámeru zostavovateľa, aj keď váčšina autorov sa zhoduje na počte 78.

Zatiaľčo karty veľkých arkán predstavujú archetypálne, univerzálne myšlienky, malé arkány stelesňujú každodenné, svetské situácie, problémy a ľudí. Karty Veľkých arkán bývajú bohato ilustrované obrazmi podnecujúcimi fantáziu, ktoré sú plné zjavných alebo skrytých symbolov. Karty malých arkán sú niekedy ilustrované len svojimi farbami, alebo zobrazujú doslovné, jednoduché obrazy.

Veľká arkána [upraviť]

Veľké arkána pozostávajú z 22 kariet označených rímskymi číslicami I–XXI a z jednej karty bez čísla, alebo označenej číslicou 0 (nula). Karty veľkých arkán najčastejšie znázorňujú scény s osobami, ktoré symbolizujú všeobecné pojmy, ktoré sú uvedené aj v nápise na karte. Moderné sady môžu niesť abstraktné obrazce alebo koláže, vždy sú to však symbolické zobrazenia komplexných pojmov. Názvy kariet a zobrazené symboly majú korene v stredovekej alebo renesančnej symbolike. Zoradenie kariet je viac-menej štandardizované, aj keď niektoré karty sa môžu v rôznych sadách líšiť.

Číslo Názov
0 Blázon (Šašo)
I Mág (Kaukliar)
II Veľkňažka (Pápežka)
III Kráľovná (Cisárovna)
IV Kráľ (Cisár)
V Veľkňaz (Pápež)
VI Láska (Milenci)
VII Voz (Vozataj)
VIII Spravodlivosť
IX Pustovník
X Koleso šťastia
XI Sila
XII Obesenec
XIII Smrť
XIV Umiernenosť
XV Diabol
XVI Veža (Dom Boží)
XVII Hviezda
XVIII Mesiac
XIX Slnko
XX Súd
XI Svet

Malá arkána [upraviť]

Malé arkána pozostávajú z 56 kariet v štyroch farbách, ktoré sú identické s farbami latinských kariet. Každá farba symbolizuje jeden zo štyroch základných živlov, ktorý ovplyvňuje sféru vplyvu a význam karty:

Farba Živel
palice
(žezlá)
oheň
poháre
(kalichy)
voda
meče
(blesky)
vzduch
mince
(disky, pentagramy)
zem

Zdroj: „http://sk.wikipedia.org/wiki/Tarot

k-uspech-v-bizniseTAROT

Nástroj na sebapoznanie.

Tak ako používame zrkadlo k pozorovaniu svojho zovňajšku, môžeme použiť obrazy Tarotu k tomu, aby sme sa priblížili k našej vnútornej skutočnosti. Obrazy Tarotu sú zrkadlom obrazcov našej duše. Čím dlhšie do nich nazeráme, tým viac o sebe a našom živote odkryjeme. Ak navštívite vešticu je dôležité, aby Ste sa sústredili na to, čo vám vykladá a ak náhodou nerozumiete, radšej sa opýtajte než aby sa prípadné posolstvo veštice zmenilo na  zle pochopené. Nikdy sa na mágove slová príliš nefixujte!!!  Pretože nič nie je nemenné. Mali by ste to mať na pamäti, nech už vyskúšate veštenie z kávy, krištáľovú guľu, čítanie z ruky, rún, cigánske karty či Tarot. Práve ten sa mi najviac osvedčil. Pretože nejde len o „predpovedanie budúcnosti“, ako sa mnohí mylne nazdávajú, ale aj o vynikajúci nástroj na sebapoznanie a rozvoj osobnosti. Pravý Tarot má v balíčku 78 kariet, ktoré fungujú ako zrkadlo – veľmi presne odrážajú, kým v skutočnosti sme. Hoci majú karty mnoho podôb, hovoria univerzálnym a zrozumiteľným jazykom. Sú výbornou pomôckou pri duchovnom raste a rozhodovaní o budúcnosti. Každá karta má svoj obrázok, meno a číslo. Tieto významné údaje jej dodávajú nezameniteľný význam a vypovedajú o veciach ukrytých hlboko v nás. Mnoho ľudí má so svojej vnútornej reality strach. Pri výklade vyplávajú na povrch aj veci, ktoré podvedome potláčame alebo odmietame.

Karty hovoria pravdu.

Všetci mágovia zhodne tvrdia, že Tarot nikdy neklame. Karty neveštia, iba usmerňujú a ukazujú cestu. Otvárajú nové obzory v oblasti vzťahov, kariéry či osobného naplnenia. K výberu konkrétnej tarotovej karty nás vedie niečo v našom vnútri, čo sa v danej chvíli chce alebo musí prejaviť vo vonkajšom svete. Dá sa teda povedať, že karty si vyberajú nás a prostredníctvom symbolov nám odovzdávajú vzácne posolstvo. Odhaľujú našu momentálnu energiu, náladu a pocity, pomáhajú nám uvedomiť si, čo v živote chceme. A preto Vám odporúčam, než si vyberiete kartu, pošúchajte si spojené dlane, aby bol tok energií silnejší. Po sedení človek neraz zistí, že odpoveď alebo riešenie podvedome poznal, ale neodvážil sa naň pomyslieť ako na reálne. Na Tarote teda nie je nič strašidelné ani nebezpečné a už vôbec nejde o dielo diabla. Tieto myšlienky sú len pozostatky názorov zo stredoveku, keď sa cirkev desila všetkého, čo bolo ezoterické alebo zaváňalo mágiou. Preto začala tieto mystické karty spájať s temnými okultnými vedami a ľudia sa ich báli. Tarot však nie je proti žiadnemu náboženstvu ani viere.

Sám sebe veštcom

1. KÚPA – ak chcete byť majiteľom/kou Tarotových kariet, obehnite pár kníhkupectiev či ezoterických obchodov a prezrite si čo najviac kartových súprav. Nakoniec dajte na svoju intuíciu a vyberte si tú, ktorej obrazové spracovanie Vás najviac oslovilo. Ak nie je pri kartách výkladová kniha, kúpte si ju samostatne, lebo inak vám budú nanič, ale to platí  iba pre tých, ktorí  nemajú vrodený dar empatie či vízií, pre nich je kniha nepotreným artiklom. A ešte jedna rada, ako vyberať karty, ja si po nich prechádzam rukou a tie ktoré sú najhorúcejšie si vyberiem.

2. SPOJENIE – keď vyberiete karty z balíčka prvýkrát, rozložte ich na stôl a nechajte „dýchať“, teda vyžarovať svoju energiu a prijímať do seba tú vašu. Spojte sa s nimi, dotýkajte sa ich, berte ich do ruky. Hľaďte ich.

3. ŠTÚDIUM – venujte kartám dostatok času. Vyhnite sa túžbe získať stručné alebo zjednodušené odpovede. Aby ste porozumeli reči obrázkov, najskôr si dôkladne naštudujte ich symboliku a rôzne metódy vykladania. Pre empatických jedincov je zase dôležité vciťovanie sa.

4. PROSTREDIE – keď budete pripravený/á na svoj prvý výklad, nájdite si tiché a príjemné miesto, kde sa budete môcť sústrediť.

5. MEDITÁCIA – pred miešaním kariet sa skoncentrujte – zapáľte sviečky, nechajte hrať tichú hudbu, upokojte svoju myseľ. Čím viac sa uvoľníte, tým lepšie pochopíte odkaz kariet.

6. OTÁZKA – vyhnite sa formulovaniu otázok, v ktorých sa zriekate vlastnej voľby. Namiesto: Vráti sa ku mne bývalý partner? sa opýtajte: Chcem, aby sa ku mne vrátil bývalý partner. Ako môžem zlepšiť vzťah medzi nami ? Dôležité je klásť presné otázky na ktoré je aj jasná a jednoznačná odpoveď.

7. VÝBER KARTY – dajte si pozor, aby Ste karty miešali lícom nadol. Pri ťahaní jednotlivých kariet sa sústreďte na to, čo Vás zaujíma. Ťaháme si vždy ĽAVOU RUKOU !!!

8. OBJEKTIVITA – nepremietajte do kariet svoje vlastné túžby – ide o najťažšiu vec pri výklade Tarotu pre vlastnú potrebu, pretože všetko, čo vidíme, si zvykneme prifarbovať podľa seba.

9. OCHRANA – po každom použití vráťte karty do škatuľky alebo ich zabaľte do hodvábnej šatky. Ochránite ich tým pred nebezpečnými energiami a škodlivým slnečným žiarením.

10. OČISTA – ak budete vykladať karty negatívnemu človeku, po skončení vykonajte očistný rituál. Podľa správnosti, by Ste si ich mali pravidelne očistiť nad dymom zo šalvie.

KNIHA TROCH 8f6c685d52_1151094_o2Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

Ezoterika
Je pojem z oblasti duchovna, ktorý sa vysvetľuje, ako sa komu zachce. Preto je dobré tento pojem používať obozretne a uvážene. Keď niekto povie ezoterika, tak ho požiadajte, aby ho aj poriadne vysvetlil. Pre naše účely budeme definovať pojem ezoterika ako bádanie, testovanie, preverovanie duchovných ciest všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva s následnou snahou realizovať ich duchovné cesty vo vlastnej ceste a to tak, aby to nepoškodilo zdravie a šťastný osud.

image2Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník A-B-Č-D-E-F-G
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník H – CH – I
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník J-K-L
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník Ľ- M

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník N – O
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.
Ezoterický slovník P – R
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník S – Š
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník T -U
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Ezoterický slovník V-Z-Ž
Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a sami prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

zdroj: http://www.meditacia.sk/1293-Knizne-recenzie/1458-Pierre-Lasenic-Tarot-kluc-k-iniciacii/

tarotové karty

http://www.aeclectic.net/tarot/cards/gilded/

QQQ MOJ TAROTVÝKLAD TAROTU

Každá Tarotová karta má svoj význam. Je to reč obrázkov, farieb, energie, ktorú zanechal klient, ktorý si necháva vyložiť. Veštkyňa podľa týchto faktorov správne vyloží karty klientovi. No niekedy sa môže stať, že samotný klient je osobnosť, ktorej by sa nemalo vykladať, alebo momentálny stav jeho blízkej budúcnosti je veľmi nestály a neodporúča sa vykladať, ale to až po určitom čase, nakoľko prebieha zmena života klienta.

Ako sa vykladajú karty:

Karty sa rozdelia na tri časti.
Klient si sám určí, z ktorej kopy (časti) budeme vykladať. Až po tomto úkone sa pristupuje k samotnému vykladaniu kariet, ktoré prebieha rôznymi spôsobmi, podľa toho, čo konktrétne chce klient vyložiť( budúcnosť, minulosť, prítomnosť, peniaze, rodina). .Počas výkladu treba pozorne načúvať slovám – sústrediť sa, pretože v slovách je budúcnosť, nie všetko sa jasne dá povedať, niekedy klient pomocou slov pochopí čo mu chcú karty povedať, niekedy to pochopí neskôr. Klient sa dozvie všetko to čo je potrebné a aj sám položí kartám otázky na ktoré hľadá odpoveď. Nikdy sa na mágove slová príliš nefixujte!!!  Pretože nič nie je nemenné. Pri výklade vyplávajú na povrch aj veci, ktoré podvedome potláčame alebo odmietame. A často sa stáva, že si klient po tomto odhalení aj srdcervúco poplače, príde k uvolneniu po dlhom potláčaní boliestok.

Tu je veštenie z veľkej arkány. Dôležité je to, aby ste karty správne pochopili. Musíte hľadať určitý hlbší zmysel medzi nimi.

VELKÁ ARKÁNA …

JA OSOBNE POUŽÍVAM „TAROT – ZDKADLO DUŠE“ OD GERDA ZIEGLERA

trump_00_thefool MOJ TAROT

0. BLÁZON – Otvorenosť, dôvera, pripravenosť riskovať, odvaha stáť sám za seba, sloboda, nezávislost, tvorivosť, veľký potenciál, možnosť pre kvantový skok, načúvanie hlasu svojho srdca.

Afirmácia: Následujem teraz hlas svojho srdca. S dôverou idem tam, kam ma volá a vedie.

trump_01_themagus MOJ TAROT1. MÁG – Merkur, hravé zachádzanie vo všetkých formách komunikácie, prispôsobivosť, genialita.

Afirmácia: Plné vyjadrenie môjho tvorivého potencionálu ma napĺňa a robí ma šťastným a spokojným.

trump_02_thepriestess MOJ TAROT2. VEĽKŇAŽNA- Mesiac, prístup k intuitivným silám, uzdravenie, nezávislosť, vnútorná vyrovnanosť, umocnené sebavedomie.

Afirmácia: Dôverujem svojim intuitivným schopnostiam.

trump_03_theempress MOJ TAROT3. CISÁROVNA – Venuša, krása, láska, materinskosť, ženskosť, múdrosť, spojenie ducha a hmoty, vnútorné i vonkajšie bohactvo.

Afirmácia: Celá moja bytosť je naplnená silou a krásou.

trump_04_theemperor MOJ TAROT4. CISÁR – Baran, priekopník, objaviteľ, vodca, iniciátor, tvorivá múdrosť, veľké vodcovské schopnosti, činorodosť, dobrodružnosť, nový začiatok, otcovstký, autorita.

Afirmácia: Dôverujem svojej sile. Vládnem tým, že slúžim, slúžim tým, že vládnem.

trump_05_thehierophant MOJ TAROT5. VEĽKŇAZ – Býk, duchovný master, učiteľ, rádca, zasvetenec, vnútorný vodca, duchovný otec, najvyššia transformácia.

Afirmácia: Len jeden jediný hlas je následovaniahodný, hlas môjho srdca.

trump_06_thelovers MOJ TAROT6. ZAMILOVANIE / MILENCI – Blíženci, láska, príťažlivosť, zbližovanie, spojenie, zjednotenie protikladov láskou, uvedomenie si samého  seba prostredníctvom vzťahov.

Afirmácia: Celá moja bytosť je pripravená stretnúť sa s partnerom, po ktorom odjakživa tužím.

trump_07_thechariot MOJ TAROT7. VOZ – Rak, nový začiatok, obrat k dobrému, instrospekcia, meditácia, duchovná cesta.

Afirmácia: Usporiadavam si svoj život a pripravujem sa na nový začiatok.

trump_11_adjustment MOJ TAROT8.VYROVNANIE – Váhy, rovnováha, sústredenie, vyrovnanie protikladov, vyváženosť, spravodlivosť.

Afirmácia: Odpočívam v kľude vo svojom vlastnom strede.

trump_09_thehermit MOJ TAROT9. PUSTOVNÍK – Panna, najdenie vlastného svetla, cesta do vnútra, dokončenie, zber – žatva, spočinutie vo vlastnom strede, múdry vodca.

Afirmácia: Teším sa zo svojej samoty, môžem z nej vyjsť kedy len chcem.

trump_10_fortune MOJ TAROT10. KOLESO ŠŤASTIA – Jupiter, nový začiatok, expanzia, tvorivosť, veľký prielom, sebarealizácia, neočakávané šťastie.

Afirmácia: Otváram sa zázrakom v mojom živote.

trump_08_lust MOJ TAROT11. SILA – Lev, vášeň, mnohotvárna tvorivosť, talenty, sila, inteligencia animálných síl, prekonanie starých obáv a úzkostných stavov.

Afirmácia: Vychutnávam si život plnými dúškami.

trump_12_thehangedman MOJ TAROT12. OBESENEC – Strnulosť, ukončenie prežitéj situácie alebo vzťahu, púšťanie, vzdávanie sa, odovzdanosť, učenie sa vidieť novým spôsobom, nutnosť – prelomenie starých stereotypov.

Afirmácia: Vzdávam sa a poznávam. Vo svojom živote príjmím a následujem Božiu vôľu, ktorá sa mi krok za krokom odhaluje.

trump_13_death MOJ TAROT13. SMRŤ – Škorpión, smrť a znovuzrodenie, zánik a obnovenie, transformácia: škorpión-had-orol, vyslobodenie zo starých pút, vnútorné zmeny.

Afirmácia: Hovorím: áno životu, áno smrti, áno mne.

trump_14_art MOJ TAROT14. UMENIE – Strelec, zjednotenie protikladov, vyrovnanie, vnútorná zámena, transformácia, alchymia, kvantový skok, tvorivá sila.

Afirmácia: Odovzdávam sa transformujúcim silám lásky. Som otvoreným kanálom tvorívej energie.

trump_15_thedevil MOJ TAROT15. DIABOL – Kozorožec, plodivá sila, nová vitalita, humor, zmyselnosť, sexualita, tvorivá energia, individualita.

Afirmácia: Som majstrom svojho života.

trump_16_thetower MOJ TAROT16. VEŽ – Mars, prenikavá a ďalekosiahla vnútorná transformácia, uzdravenie, staré sa hojí a uvolňuje miesto pre nové, duchovné obnovenie, sebapoznanie.

Afirmácia: Všetko, čo sa deje v mojom živote, je pre moje dobro.

trump_17_thestar MOJ TAROT17. HVIEZDA – Vodnár, inšpirácia, kryštalizácia, sebapoznanie, vyžarovanie, jasná vízia, sebadôvera, spojenie s univerzálnou inteligenciou.

Afirmácia: Moja tvorivá sila predstavivosti a moje spojenie s mojim vedomím mi ukazujú cestu, ako svoje idei realizovať.

trump_18_themoon MOJ TAROT18. LUNA / MESIAC – Ryby, posledné skúšky, bludné cesty, ilúzie, ukončenie karmy, vyrovnanie sa s podvedomím, prah k novým úrovniam vedomia.

Afirmácia: Najväčšia tma je vždy tesne pred úsvitom.

trump_19_thesun MOJ TAROT19. SLNKO – Slnko, vysoká tvorivá energia, uvedomenie, naplnená láska, múdrosť, duchovnosť, transformácia.

Afirmácia: Som v súzvuku s Božským svetlom, ktoré ma napĺňa a vedie.

trump_20_theaeon MOJ TAROT20. AEON / SÚD – Vysoká schopnosť úsudku, otvorenosť voči kritike, kritické sebaskúmanie.

Afirmácia: Boh je nepoznaný, záhadný. Čím viac viem, že neviem, tým viac sa približujem stavu Božstva.

trump_21_theuniverse MOJ TAROT21. UNIVERZUM / SVET – Saturn, dokončenie, kozmické zjednotenie, veľké cesty, oslobodenie z viazanosti, ukončenie karmy.

Afirmácia: Som v jedno s Univerzom.

MALÁ GALÉRIA KARIET

Cigánske karty

Karty najlepšie odrážajú realitu pri vykladaní, nezachádzajú veľmi do duchovna, objasňujú ľudské konanie a poukazujú na pozitívne či negatívne stránky pýtanej situácie. Pri nich je veľmi dôležité postavenie kariet, karta „hore nohami“ má iný význam.

Poslovia svetla

Poslovia svetla vnesú svetlo do opýtanej otázky, ale ich posolstvá sú viac menej zamerané na osobu, ktorej sa vykladá. Ponúkajú láskyplný pohľad na život a jemne ukážu, kadiaľ by človek mal kráčať.

Anjelské karty

Tieto anjelské karty sú konkrétnejšie na položené otázky, prirovnala by som ich k cigánskym, čo sa odpovedí týka. Nie je tam vyslovene žiadna negatívna karta, nenájdete v nich smrť (to ani v cigánskych v priamom slova zmysle), no vedia poukázať na bloky či problémy.

Anjelské karty srdca a duše

Tieto karty sa delia na 4 súbory. Anjeli srdca, Mystické zvieratá, Anjeli duše, Nástroje svetla. Práca s nimi je aspoň pre mňa ešte miernou záhadou, po prvom použití som sa na ne naladila, no výklad bol dlhší čas rovnaký. Tieto karty sa podľa mňa vykladajú skôr na pomoc pri duchovnom raste, pri zvyšovaní spirituality a na vnútorné a osobné učenie. Mystické zvieratá doplňujú anjelov srdca, pomáhajú Vám splniť si túžbu, nástroje svetla podobne sú pomocníkmi anjelov duše a poskytujú rady, ako sa dostať ďalej a zbaviť sa blokov, ktoré máme. Práve tieto karty spôsobili môj záujem o čakry, nakoľko aj ich farebnosť naznačuje, ktorým smerom by Ste sa mali uberať, prípadne na čom viac pracovať.

Liečenie s vílami

Takto sa nazýva sada, kde nájdete prekrásne obrázky víl, ktoré Vám ukážu tie skutočné každodenné veci, s ktorými sa v živote stretávame. Sú niečo ako manažéri nášho života. Pričom anjeli sú ich nadriadení. Morské víly či delfíni, podľa mňa stoja na rovnakej priečke ako pozemské víly.

Mýtický tarot

ZDROJ: http://ezoterika.sarweb.eu/galeria.php

KYVADLO …


Áno či Nie?

Existujú 2 základné varianty, ktorými možno dospieť k odpovedi áno alebo nie. Zoberte kyvadlo do ruky. Usilujete sa uvoľniť ruku, aby zostala pokojná, a položte si otázku: aké je znamenie pre áno? Kyvadlo sa začne pohybovať a jeho pohyby budú ekvivalentom odpovede áno. Rovnako postupujte aj pri určovaní odpovedí nieneplatná odpoveď.


Kladenie otázok je jedným z najdôležitejších aspektov práce s kyvadlom. Dbajte na to, aby ste otázky formulovali čo najpresnejšie. Na otázku: „Môžem toto jedlo konzumovať?“ sa dá odpovedať len kladne. Správnejšia je otázka: „Neuškodí toto jedlo môjmu zdraviu?“ otázky kladieme tak, aby mali jednoznačnú odpoveď áno/nie.

Naladenie Väčšina používateľov sa pred začatím práce potrebuje naladiť na kyvadlo. Cieľom nalaďovania je dosiahnuť ideálnu fyzickú a psychickú pohodu. Vedomé, pokojné a hlboké dýchanie nastoľuje vnútornú rovnováhu a pomáha doplniť zásoby vitálnej energie. Ak máte skúsenosti s meditáciou, siahnite po niektorých osvedčených cvičeniach. Veľa používateľov kyvadiel sa pri naladení zahĺbi do seba a obráti sa na Boha, aby našlo svoj duchovný kompas. Efektívnou metódou je aj vizualizácia dobíjania energie. Predstavte si tok energie ako biele svetlo, ktoré preniká zhora do čakry temena a nabíja vás novou energiou. Ľahké preklepávanie týmusu, ktorý sa nachádza pod hrudnou kosťou, môže vo vašom okolí vyvolať salvy smiechu, no v skutočnosti slúži na aktivizáciu tejto žľazy. V kineziológii zohráva týmus – v súvislosti s vitálnou energiou – kľúčovú úlohu. V zásade môžete použiť každú metódu, ktorá vám prinesie fyzické a psychické uvoľnenie a doplní vám zásoby energie.

Práca s kyvadlom Pri práci s kyvadlom je dôležité naplno sa sústrediť na úlohu a eliminovať vonkajšie a vnútorné (myšlienkové) vplyvy. V mysli alebo nahlas si položíme otázku, po ktorej by mal nasledovať neutrálny, vyčkávací postoj, kým sa pohyb kyvadla celkom neustáli. Niekedy sa stáva, že kyvadlo sa vydá určitým smerom, ale definitívna odpoveď bude úplne iná. Vyhýbajte sa preto unáhleným záverom. Ak to úloha umožňuje, vytvorte si o nej vizuálnu predstavu (pri hľadaní prameňa si napríklad predstavte prúd tečúcej vody). Ak neviete čo s voľnu rukou počas manipulácie s kyvadlom, položte ju na solarplexovú čakru (dva prsty nad pupkom) čím zároveň zvyšujete senzitivitu.

Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner


Biodiagnostika – Bio kyvadlo

Kto by z nás nechcel vedieť o sebe čo najviac, dozvedieť sa o správnosti svojho rozhodnutia, o dianí teraz i v budúcnosti i ďaľšie potrebné odpovede. V každom z nás driemu neobjavené schopnosti, len zatiaľ o nich nevieme, nie sú prebudené. Naše názory, želania i obavy v našom podvedomí spoluurčujú našu budúcnosť. Hoci vedomie ešte nepozná odpoveď, podvedomie pozná odpovede minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Prepojenie medzi vedomím a podvedomím nám umožňujú biožiariče ako kyvadielko či virgula.

KYVADLO:


Kyvadlo je prostriedok, ktorý objavuje prepojenie tela a ducha prúdmi energií. Je to komunikácia medzi vedomím a podvedomím, prejavujúca sa pohybom kyvadielka. Kyvadlo ” rozpráva” pohybom. Odpovedá na naše otázky.

História:

Kyvadieko patrí medzi najstaršie pomôcky človeka. Spôsob používania kyvadielka sa dlho držal v tajnosti. V staroveku ho používali ľudia, ktorí sa zaoberali odhaľovaním rôzných tajomstiev. Postupom času sa začalo využívať pri hľadaní rúd, minerálov, vody a pokladov. Objavili sa jeho schopnosti reagovať na vplyv živých tvorov a rastlín. Nové objavy umožnili prácu s ním takmer v každej oblasti života.

Ako kyvadielko funguje:

Hmota akéhokoľvek pôvodu sa vyznačuje žiarením. Najcitlivejší prístroj na zaznamenávanie tohto žiarenia je kyvadielko. Pohyby kyvadielka sú výsledkom mimovoľnej mozgovej a svalovej činnosti, sú výpoveďou nášho podvedomia. Pohyb kyvadla vzniká prenosom bioenergie do prstov. Základom pre prácu s kyvadielkom je citlivosť človeka reagovať na prírodné sily. Každý z nás disponuje určitou mierou citlivosti. Niekto viac, iný menej. Usilovným tréningom si môžeme svoje vrodené schopnosti zväčšovať. Ak budeme s kyvadielkom trpezlivo pracovať, výsledky sa určite dostavia.
Naša myseľ musí byť sústredená na otázku, ktorú kyvadielku kladieme. Nemieme však dopredu myslieť na očakávanú odpoveď , akú by sme chceli či nechceli poznať, pretože aj naša myseľ vydáva žiarenie, ktoré môže skutočnú odpoveď ovplyvniť.

Materiál a tvar kyvadielka:

Kyvadlo môže byť zhotovené z rôzných materiálov. Môže byť zo skla, kameňa, polodrahokamu, mosadze, olova, medi, dreva a iné. Každý materiál má svoju frekvenciu kmitania. Treba si ho zvoliť podľa citlivosti osoby, ktorá s ním bude pracovať. Za najcitlivejšie možno pokladať kyvadlo z mosadze, kryštálu, jantáru, zlata, olova i striebra. Ale najoptimálnejšie je z mosadze. Má neutrálny charakter a je i cenovo prístupné.
Veľkosť kyvadla závisí od toho čo chceme s kyvadlom skúmať. Menšie predmety – menšie kyvadlo a naopak. Veľkosť kyvadla výsledok neovplyvní, je len rozdiel v manipulácii s ním, môže sa len zväčšiť alebo zmenšiť rozpätie pohybu.
Kyvadielko si zavesíme na vlas, jemnú niť, zlaté aj strieborné retiazky a hodvábné nite. Pre začiatočníkov je najviac vhodná jemná niť. Dĺžka nite by mala byť 20-30cm. Pri práci postojačky v teréne aj 100 cm. Dôležité je, aby pevnosť závesu bola v primeranom pomere ku kyvadlu.

Práca s kyvadlom:

Pred začatím práce s kyvadielkom je potrebné, aby sme mali psychickú pohodu. Odstránime všetky možné rušivé vplyvy z okolia / vypneme rádio, televízor a pod. / Dostaneme sa do stavu vnútorného pokoja – napr. uvoľňujúcim dýchaním. Potom sa pohodlne usadíme ku stolu. Posadíme sa tak, aby sme boli v smere my – mesiac / večer /, alebo my- slnko / cez deň /. Zahrejeme si ruky pošúchaním, nesmieme mať prekrížené nohy, ale položené na podošvách. Sústredime sa a kladieme otázku v duchu alebo nahlas. Môžeme ju zopakovať viac krát, kým nedostaneme odpoveď. Kyvadielko držíme kolmo k doske stola tak, že lakeť paže si oprieme o dosku stola a ruku v zápästí zohneme s narovnanými prstami do vodorovnej polohy. Na koniec ukazováka, tam kde končí nechet , zavesíme kyvadielko a necháme ho voľne visieť. Ostatné prsty zľahka zohneme v päsť. Na začiatok je vhodné držať kyvadielko pri všetkých prácach rovnako. Neskôr, so získaním skúsenosti, na tom až tak záležať nebude.
Po položení otázky sledujeme smer vychýlenia / pohybu / kyvadielka. Otázka musí byť jasná a stručná. Je možné na ňu odpovedať len “áno” alebo “nie”. Musíme si určiť smer pohybu – vychýlenia odpovede. V prípade odpovede “áno”- napr. doprava, alebo do kruhu, potom pri odpovedi “nie” doľava, alebo priečne. Kruh, elipsa, priečný či pozdĺžny výkyv /čiara/ sú základné pohyby kyvadielka. Postupne si sami môžeme zvoliť rôzne smery pohybov kyvadielka.

Použitie kyvadla:

Kyvadielko môžeme použiť na akékoľvek možné otázky.
Koho si vybrať za partnera, o láske, súlade a nesúlade, polarite, o zdraví a chorobe, o vitamínoch, potravinách, diéte, o cudzích vplyvoch, o podzemnej vode, geopatogénnych zónach, rastlinách, farbách.
Rovnako ho možno využiť v poľnohospodárstve i v záhrade. Odpovie nám o ľuďoch, šťastnom čísle, o počasí, vlastnostiach i schopnostiach.
Proste bude hovoriť o tom, čo nás bude zaujímať !


VEĽA ÚSPECHOV !


Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner

http://www.blue4angel.szm.com/ezoterik/kyvadlo.htm

Akcie

 • edit Upraviť
Advertisement
14 komentárov

14 thoughts on “8. Tarot a Ja + iné metódy veštenia…

 1. Prosba, pokiaľ sa dá, budem rád, ak podáte vysvetlenie symbolu, ktorý je na prebale knihy nazvanej “Učebnica ezoteriky”.
  Vopred ďakujem

  p.s.
  a ak by sa dalo aj zdroje, z ktorých pochádza popis symbolu

  • AJOOOJ FRANTISEK 🙂
   Triquetra – týmto symbolom označovali starí Kelti trojbožstvo, neskôr bola triquetra prevzatá ako magický symbol síly. Býva často vyobrazený ako 3 spletené ryby. … je starý už celé storočia. Znak triquetry bol nájdený na runových kameňoch v Severnej Európe a na nemeckých minciach z predkresťanského obdobia… atď …
   ZATIAL Pááá 😀

 2. Dakujem za clanky. Potrebujem ale este vediet, ci nieje nejaka formulka, alebo ochrana, aby mi s kyvadielkom nemanipuloval nejaky negativec. Dakujem. 😛 .

  • AJOOOJ RAJKA 🙂 TU JE TA FORMULKA AKO SOM TI SLUBILA:

   PROSIM MOCNOSTI SVETLA V HODINE TEJTO,
   CHRANTE MOJ DOM A V NOM KAZDE MIESTO
   I KYVADLO PRED ZLYMI DUCHMI, NECH ANJELI
   STRAZIA MOJE RUKY.
   STAN SA TAK!!! AMEN

   VELA STASTIA A DAJ VEDIET 😀
   Pááá

 3. ahoj volam Robert chcel bisom nieco vivestit ket sa to da chcem vediet co ma caka anieco i oprace a peniaze jak budem zdravi y i oprace a peniaze jak budem zdravi

 4. Dobrý deň, prosím Vás o radu. ako správne miešať karty, resp. či je správne, keď ich miešam tak, aby ani jedna nebola v obrátenom tvare (t.j.v ruke, nie na stole), alebo ich mám miešať na stole s tým, že niektoré budú pri ťahaní normálne a iné obrátené? pravdupovediac, keď sú niektoré hore nohami, tak nechápem dobre ich význam…
  Vďaka za odpoveď
  S pozdravom Monika

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s